COVİD-19 TANI KİTİ

COVİD-19 TANI KİTİ

Covid-19 Teşhis Kitlerinde Yeni Dönem

Lamp teknolojisi hızlı ve güvenli olmasının yanı sıra, renge bağlı sonuç okumaya olanak tanır.

Nanografi Nano Teknoloji A.Ş. tarafından geliştirilen ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde testlerinden başarıyla geçen, Halk Sağlığı Merkezi tarafından onaylanan Covid-19 teşhis kiti tarama testlerinde büyük kolaylık sağlayacak. Teşhis kiti yoğun bir ARGE çalışmasının ardından muadillerinde olan bütün niteliklerden çok daha yüksek bir performans ile üretildi. PCR cihazı gerektirmeden gerçekleştirilen reaksiyon swab işlemlerinin ardından 30 dakikalık bir süre zarfında sonuç ortaya koyabiliyor. İleri nano teknoloji malzemelerinin desteği ile ortaya çıkan ürünümüz mevcut olarak dünyada yürüyen tüm kit çalışmalarından daha üstün performans değerleri gösteriyor.

Teknik Dökümanlar ve Teknik Yeterlilik Dosyası

Tıbbi Cihaz Satış Yetki Belgesi Ve Çalışma Belgeleri
Ürün Takip Sistemi Firma Kaydı
Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu Onayı
Yerel Etik Kurul Kararı
Hacettepe Üniversitesi Klinik Çalışma İzin Onayı
Hacettepe Üniversitesi Klinik Çalışma Sonuç Raporu
ÜTS ürün kaydı
IVD Uygunluk Beyanı
CE Uygunluk Beyanı
ISO Uygunluk Beyanı
Ürün Etiketi
Prospektüs
Sorun Giderme Kılavuzu

A New Era in Covid-19 Diagnostic Kits

Lamp technology, besides being fast and safe, allows reading results based on colour.

Nanography Nano Teknoloji A.Ş. The Covid-19 diagnostic kit, developed by Hacettepe University Faculty of Medicine and passed the tests successfully, and approved by the Public Health Center, will provide great convenience in screening tests. The diagnostic kit was produced with a much higher performance than all its equivalents, after an intense R&D study. The reaction, which is performed without the need for a PCR device, can produce results within 30 minutes after swab processes. Our product, which emerged with the support of advanced nano technology materials, shows performance values ​​that are superior to all the kit studies currently carried out in the world.

Technical Documents and Technical Qualification File

Medical Device Sales Authorization Certificate and Working Documents
Product Tracking System Company Registration
Turkish Medicines and Medical Devices Agency Approval
Local Ethics Committee Decision
Hacettepe University Clinical Study Permit Approval
Hacettepe University Clinical Study Results Report
UTS product registration
IVD Declaration of Conformity
CE Declaration of Conformity
ISO Declaration of Conformity
Product Label
Prospectus
Troubleshooting Guide

Lütfen tüm alanları eksiksiz olarak doldurun. *

  Loper Sağlık

  Bayilik Formu

   image
   image
   Phone
   Messenger
   WhatsApp
   Messenger
   WhatsApp
   Phone