İnsan Kaynakları Amacımız, Değerlerimiz, Çalışma İlkelerimiz

 • Ana Sayfa
 • İnsan Kaynakları Amacımız, Değerlerimiz, Çalışma İlkelerimiz

Loper Sağlık’ta çalışanların gelişiminin sürekli öğrenme ve bilgilenmeyle sağlanabileceğine inanılır ve öncelikle herkesin sürekli öğrenebileceği, deneyebileceği ve gelişebileceği bir ortamın yaratılması hedeflenir.

Kişinin kendini ve işini geliştirmesi, değer yaratması, çalışanın temel sorumluluğu olarak kabul edilir. Yönetim, çalışanların kendi uzmanlık alanları içinde tam olarak bilgilendirilmeleri ve bu bilgiyi kullanarak kendilerini ve işlerini geliştirmeleri amacıyla herkese gerekli olanakları sunmayı ve rehberlik etmeyi sorumluluk olarak benimsemiştir.

Sizlerde Loper Sağlık ailesinde yer almak isterseniz, öz geçmişlerinizi info@lopersaglik.com adresine gönderebilirsiniz.

Yerel ve global arenada rekabet edebilmek için etkin bir yönetimle sürdürülebilir büyümeyi sağlamak isteyen firmalara yenilikçi, akılcı, ilkeli ve sorumlu bir yaklaşımla hizmet vermek daima önceliğimizdir. Bunun doğal sonucu olarak;
• Deneyimli
• Alanında uzman
• Sonuç odaklı
• Ulaşılabilir
• Anlayış sahibi
• İnanan
• Destekleyen
• PROFESYONEL YOL ARKADAŞI olarak görülen Aktif İstihdam; danışmanlık, mentorluk, tedarik ve proje yönetimi yolu ile organizasyonlara ölçülebilir, değerlendirilebilir katkılar sağlamaya devam edecektir.

At Loper Health, it is believed that the development of employees can be achieved through continuous learning and information, and it is primarily aimed to create an environment where everyone can learn, try and develop continuously.

Developing one’s self and business, creating value is considered the main responsibility of the employee. The management has adopted it as a responsibility to provide the necessary opportunities and guide everyone in order to ensure that the employees are fully informed within their fields of expertise and to improve themselves and their work by using this knowledge.

If you would like to be part of the Loper Health family, you can send your resumes to info@lopersaglik.com.

It is always our priority to serve companies that want to achieve sustainable growth with an effective management in order to compete in the local and global arena, with an innovative, rational, principled and responsible approach. As a natural consequence of this;
• Experienced
• Expert in the field
• Result oriented
• Accessible
• Understanding
• believer
• Supporting
• Active Employment, seen as a PROFESSIONAL FRIEND; will continue to provide measurable and evaluable contributions to organizations through consultancy, mentoring, procurement and project management.

image
Loper Sağlık

Bayilik Formu

  image
  image
  Phone
  Messenger
  WhatsApp
  Messenger
  WhatsApp
  Phone